ROGER GUAUS


La plusvàlua


Escriptura de compra d’una vivenda a la ciutat de Barcelona l’any 1998 i l’escriptura de venda de la mateixa vivenda l’any 2007 pel qual es va obtenir un benefici del 445% en un període de nou anys, el que suposa un interès anual del 50% aproximadament.
(The capital gain) A deed of purchase of a house in the city of Barcelona in 1998 and a deed of sale of the same house in 2007 for which a profit of 445% was obtained over a period of nine years, which represents an annual interest of approximately 50%.


1998
2007La plusvàlua

de Roger Guaus

Llibre d’artista publicat per Ca l’Isidret el desembre de 2013
36 pàgines
32 documents en blanc i negre
21,0 cm x 29,7 cm
edició limitada de 5 exemplars


︎