ROGER GUAUS


Magdalena Llatse Sastre, fotografies de Manolo Guaus


Magdalena Llatse Sastre és una selecció de fotografies que el meu avi Manolo Guaus (1910-2006) va fer a la meva àvia Magdalena Llatse Sastre (1913-2009) durant les dècades dels anys quaranta i cinquanta. En aquell temps, Manolo Guaus li feia fotos de manera incansable, sense parar, una rere l’altra. No sé fins a quin punt a ella li agradava. Sigui com sigui, aquest treball és el testimoni d'una manera de fotografiar, d’una manera de relacionar-se i, potser també, d'una manera de lluir. Magdalena Llatse Sastre és a la vegada un reconeixement a la meva àvia, una dona amb una vida marcada per la bondat i la resignació.
Magdalena Llatse Sastre is a selection of photographs that my grandfather Manolo Guaus (1910-2006) took to my grandmother Magdalena Llatse Sastre (1913-2009) during the 40s and 50s. At that time, Manolo Guaus shot photos tirelessly to her, without stopping, one after the other. I don’t know how far she liked it. Whatever the case, this work is the testimony of a way of photographing, a way of relating and, perhaps also, a way of flaunting. Magdalena Llatse Sastre is also a tribute to my grandmother, a woman with a life determined by goodness and resignation.Magdalena Llatse Sastre

de Manolo Guaus

Llibre publicat per Ca l’Isidret l’any 2019
64 pàgines
16,5 x 27,5 cm
impressió offset
idea de Roger Guaus
diseny de Pierre Hourquet
imprès a Barcelona
ISBN 978-84-121090-1-6
+info


︎