Movimientos de suelo


Fotografies de Roger Guaus, Aleix Plademunt i Juan Diego Valera.

De què serveix que tres fotògrafs viatgin junts a l’Argentina sense un propòsit fotogràfic concret? Movimientos de suelo té la pretensió inicial de ser un treball basat només en el registre massiu de tota mena d’experiències i situacions a partir del simple fet de viatjar per fer fotografies.

El resultat obtingut, però, és la demostració d’una missió fallida: no només és incapaç de constituir el registre d’una experiència concreta sinó que, a més, posa en evidència la impossibilitat de dotar de sentit conceptual un projecte que, un cop realitzat, no proposa res de nou, no fa cap aportació i es pot resumir com un simple exercici d’imitació i plagi d’icones ja conegudes i disparades milers de vegades.

Potser el fet que tres fotògrafs viatgin junts a l’Argentina sense un propòsit fotogràfic concret ha servit, només, com a procés egoista d’intercanvi d’idees i experiències, replantejament de conceptes i, en definitiva, de creixement. Un procés, doncs, que ha desencadenat tota mena de movimientos de suelo.
¿Para qué sirve que tres fotógrafos viajen juntos a Argentina sin un propósito fotográfico concreto? Movimientos de Suelo tiene la pretensión inicial de ser un proyecto basado solamente en el registro masivo de todo tipo de experiencias y situaciones a partir del simple hecho de viajar para hacer fotografías.

El resultado final obtenido, sin embargo, es la demostración de una misión fallida: no solamente es incapaz de constituir el registro de una experiencia concreta sino que, además, pone en evidencia la imposibilidad de dar sentido conceptual a un proyecto que, una vez realizado, no plantea nada nuevo, no hace ninguna aportación y se puede resumir como un ejercicio de imitación y plagio de iconos ya conocidos y disparados miles de veces.

Tal vez, el hecho de que tres fotógrafos viajen juntos a Argentina sin un propósito fotográfico concreto ha servido como proceso egoísta de intercambio de ideas y experiencias, replanteamiento de concepciones y, en definitiva, de crecimiento y aprendizaje. La consecuencia de todo ello ha desencadenado un sinfín de movimientos de suelo.
What is the point of three photographers travelling to Argentina without a specific photographic objective? The initial aim of the project, Ground Movements, was the mass registration of all kinds of experiences and situations stemming from the simple act of travelling to take photographs.

The final result, however, is the demonstration of a failed mission. Not only is it incapable of registering a specific experience, but it also reveals the impossibility of giving conceptual meaning to a project which, once concluded, brings nothing new to light, contributes nothing, and can be summarized as an exercise in imitation and plagiary of well known and already much photographed icons.

Perhaps the occurrence of three photographers travelling together to Argentina, without a specific photographic objective, has served as an egotistical process for exchanging ideas and experiences, rethinking concepts and, ultimately, growing and learning. The consequence of all this has set in motion no end of ground movements.Temple Galerie

París, maig de 2014

Exposició de Movimientos de Suelo
de Roger Guaus, Aleix Plademunt i Juan Diego Valera
18 llibrets en 18 lleixes + 1 fotografia a la paret
Festival Revela-T

Vilassar de Dalt, juny de 2014

Exposició de Movimientos de Suelo
de Roger Guaus, Aleix Plademunt i Juan Diego Valera
Més de 50 fotografies de mides variadesMovimientos de Suelo

de Roger Guaus, Aleix Plademunt i Juan Diego Valera

Llibre copublicat per Ca l’Isidret i Temple l’any 2014
16,3 cm x 23,3 cm
208 pàgines, 160 imatges en blanc i negre
edició de col·leccionista de 15 exemplars
18 llibrets en una capsa de fusta
18 fotografies originals signades pels tres autors
disseny de Pierre Hourquet
impressió en risografia a París
ISBN 978-84-941484-1-5
+infoMovimientos de Suelo

de Roger Guaus, Aleix Plademunt i Juan Diego Valera

Llibre copublicat per Ca l’Isidret i Temple l’any 2014
16,3 cm x 23,3 cm
208 pàgines, 160 imatges en blanc i negre
edició estàndard de 45 exemplars
18 llibrets en una capsa de cartró
disseny de Pierre Hourquet
impressió en risografia a París
ISBN 978-84-941484-1-5
+infoMovimientos de Suelo

de Roger Guaus, Aleix Plademunt i Juan Diego Valera

Llibre publicat per Ca l’Isidret el 2011
16,5 cm x 23,5 cm
192 pàgines
edició de 12 exemplars numerats i signats
disseny de Ca l’Isidret
impressió digital a Barcelona
+info


︎