ROGER GUAUS


Roma


Testimoni d'un viatge que vaig fer a 3r de BUP per visitar el Papa amb motiu del Mil·lenari de Catalunya, any 88. En aquell temps, jo no sabia gaire quin significat tenia tot allò, ni el fet d'anar a veure el Papa, ni tampoc el Mil·lenari de Catalunya. Per mi era una bona excusa per fer un viatge a l'estranger i veure una mica de món.

L'any passat, arran d'un viatge que Aleix Plademunt va fer també a Roma, vaig voler revisitar les diapositives que jo hi havia fet més de trenta anys enrera. I vaig quedar esglaiat de l'elevada càrrega simbòlica del viatge i dels actes a què vam assistir, càrrega simbòlica i profundament moral.

Vet aquí Roma, un treball que posa en evidència el paper de les institucions en la inculcació de valors ultraconservadors a una joventut immadura, despreocupada i molt vulnerable per assumir de manera acrítica el relat exaltat de la Nació i el seu vincle amb Déu.

Testimonio de un viaje que hice en 3º de BUP para visitar el Papa con motivo del Milenario de Cataluña, año 88. En aquel tiempo, yo no sabía mucho qué significado tenía todo aquello, ni el hecho de ir a ver el Papa, ni tampoco el Milenario de Cataluña. Para mí era una buena excusa para hacer un viaje al extranjero y ver un poco de mundo.

El año pasado, a raíz de un viaje que Aleix Plademunt hizo también a Roma, quise revisitar las diapositivas que yo había hecho más de treinta años atrás. Y quedé sobrecogido de la elevada carga simbólica del viaje y de los actos a que asistimos, carga simbólica y profundamente moral.

Esto es Roma, un trabajo que pone en evidencia el papel de las instituciones en la inculcación de valores ultraconservadores a una juventud inmadura, despreocupada y muy vulnerable para asumir de manera acrítica el relato exaltado de la Nacióny su vínculo con Dios.

Testimony of a trip I made to 3rd BUP to visit the Pope on the occasion of the Millennium of Catalonia, year 88. At that time, I did not know much about the meaning of all this, or the fact of going to see the Pope, nor the Millennium of Catalonia. For me it was a good excuse to take a trip abroad and see some world.

Last year, as a result of a trip that Aleix Plademunt also made to Rome, I wanted to revisit the slides I had taken there more than thirty years ago. And I was horrified by the high symbolic burden of the journey and the acts we attended, symbolic burden and deeply moral.

Here is Roma, a work that highlights the role of institutions in inculcating ultra-conservative values in an immature, carefree and very vulnerable youth to uncritically take on the exalted narrative of the Nation and its bond with God.
DISCURS DEL SANT PARE JOAN PAU II
DURANT LA TROBADA
AMB ELS PELEGRINS CATALANS
(fragments)

Dilluns, 5 de desembre de 1988


Senyor Cardenal,
Germans de l’Episcopat,
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya,
Estimats germans i germanes:

És per a mi motiu de gran satisfacció trobar-me aquest matí amb tots vosaltres, Pastors i fidels de les diòcesis catalanes, que heu volgut commemorar el Mil·lenari de Catalunya peregrinant als sepulcres dels Apòstols Pere i Pau.  A tots i a cadascú dels aquí presents vull saludar cordialment. Sé que heu vingut a Roma, centre de la Catolicitat, amb el propòsit de renovar la vostra professió de fe, la vostra adhesió a Crist i a aquesta Seu Apostòlica, per envigorir la saba de les vostres arrels cristianes.

[...]

Amb tots vosaltres vull repetir la pregària que heu recitat amb ocasió d’aquest Mil·lenari: “Vós sou la Mare de tots els homes. Guardeu sobretot les famílies d’aquest poble català: que siguin fogars d’amor i vida, formadores d’aquells homes i dones que la nostra Pàtria i la nostra Església necessiten... Confiem al vostre cor de Mare tots els habitants de Catalunya. Que vivint sempre ben agermanats en el lligam de la caritat i realitzant els valors de l’Evangeli, aconsegueixin d’ordenar la vida social segons el voler de Déu”.

[...]


Roma

de Roger Guaus

Edició estàndard publicada per Ca l’Isidret l’any 2021
32 pàgines
18,0 x 10,4 cm
impressió offset
fotografies, idea i disseny de Roger Guaus
imprès a Barcelona
ISBN 978-84-121090-5-4 
+infoRoma

de Roger Guaus

Edició de col·leccionista de 5 exemplars publicada per Ca l’Isidret l’any 2021
inclou un exemplar de l’edició estàndard i 5 fotografies originals numerades i signades per l’autor
+info︎